Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Wizyta Biskupa Atanazego w Toruniu i Grudziądzu

ks. Mikołaj Hajduczenia maj 24, 2019

19 maja 2019 roku w parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Toruniu wizytę duszpasterską złożył Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy.

     Przed  progiem toruńskiej świątyni Ekscelencję kwiatami, chlebem i solą powitała rada parafialna. W świątyni prosząc biskupa Atanazego o wzniesienie arcypasterskich modlitw za parafię i pomyślność wszystkich zebranych powitał proboszcz parafii ks. Mikołaj Hajduczenia. Podczas Liturgii Świętej, po odczytaniu fragmentu Świętej Ewangelii Władyka Atanazy wygłosił homilię w której zwrócił uwagę, że każdy z nas  jest sparaliżowany i ślepy i potrzebuje lekarza jakim jest Jezus  Chrystus. Wielu z nas widzi tylko własne ego nie dostrzegając innych wokół siebie, często będących w potrzebie ludzi. Jako przykład prawdziwego chrześcijanina biskup Atanazy wskazał na postać św. Mikołaja - patrona toruńskiej cerkwi  jako wzór wiary i pokory, który z całą pewnością pomógłby paralitykowi, jaki leżał przy sadzawce nie  tracąc  nadziei  i wiary w to że znajdzie się taki człowiek, który go uzdrowi.

     Po Liturgii Świętej odsłużony został molebień. Na koniec Władyka Atanazy podziękował za wspólną modlitwę dla parafian, chóru oraz przybyłych na święto księży: ks. Adamowi Weremiejewiczowi z Łodzi, ks. Mirosławowi Antosiukowi z Włocławka, ks.  Marianowi Radziwonowi z Bydgoszczy oraz ks. diakonowi Aleksandrowi Mokriszczewowi z Łodzi.

Tego dnia kolejnym punktem wizyt Biskupa Atanazego była filia toruńskiej parafii w Grudziądzu, gdzie również jest kaplica poświęcona świętemu Mikołajowi Cudotwórcy.

     Odsłużony tu został molebień po którym zgromadzeni odśpiewali stichiry Paschy  i kolejno podchodzili do Arcypasterza  po błogosławieństwo. W swoim słowie duszpasterskim Władyka Atanazy przywołał słowa Chrystusa „gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w imię moje tam jestem pośród Was”, wyrażając przy tym ogromną radość z możliwości spotkania się ze społecznością prawosławną w najbardziej wysuniętym na północ mieście diecezji łódzko-poznańskiej. Po krótkiej modlitwie wszyscy pozostawali przez długi czas w grudziądzkiej świątyni, wspólnie rozmawiając i poznając się z przybyłymi gośćmi. Dla wszystkich zebranych było to bardzo duże duchowe przeżycie, „duchowa Pascha”, bo jak zaznaczył na początku ks. Mikołaj Hajduczenia, w 1924 roku kaplicę w Grudziądzu poświęcił święty męczennik  ks. Bazyli Martysz a obecna kaplica ma już trzecią lokalizację. W tym momencie społeczność prawosławna spotyka się w budynku udostępnionym przez parafię ewangelicko-augsburską i dzisiaj przeżywamy historyczny moment pierwszego w historii parafii  nabożeństwa Arcypasterskiego.

     Na zakończenie Biskup Atanazy podziękował wszystkim obecnym a w szczególności dla ks. pastora Karola Niedoby, za prawdziwie ekumeniczne otwarcie. W podziękowaniu dla gospodarza Władyka Atanazy wręczył ikonę Chrystusa Zbawiciela.

     Wizyta Arcypasterska zarówno w Toruniu jak i Grudziądzu  była bardzo owocna i przyniosła wiele duchowej, paschalnej radości umacniając w nadziei i wierze parafian żyjących w diasporze.

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii.

tekst: ks. Mikołaj Hajduczenia

foto: Michał Kuryło