Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

      Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 8 grudnia 2018 roku we Wrocławiu odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

     Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego, w dniach 30.11-1.12.2018 roku w Radomiu odbyło się Walne Zgromadzenie BMP diecezji łódzko- poznańskiej, które miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. 

 

     Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, biskupa łódzkiego i poznańskiego, w dniu 1 grudnia 2018 roku w Radomiu odbędzie się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji łódzko-poznańskiej.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.

 

     W dniach 24-25 listopada Parafia Prawosławna w Krakowie obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. Historia tak zrządziła, że powstanie prawosławnych struktur parafialnych w Krakowie zbiega się z Odrodzeniem Polskiej Państwowości.

W bieżącym roku Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obchodzi Jubileusz 100-lecia swego istnienia.