Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider
Strona główna

14 lipca 2019 roku wspólnota parafii w Kaliszu obchodziła swoje święto parafialne. Kaliska cerkiew pw. św. apostołów Piotra i Pawła przeżywała w tym roku jubileusz 90-lecia od wybudowania.

Tegoroczne święto parafialne św. apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie swoją obecnością zaszczyciło dwóch biskupów. Gospodarz diecezji wrocławsko- szczecińskiej- arcybiskup Jerzy w asyście biskupa Atanazego z diecezji łódzko-poznańskiej już w przededniu święta przewodniczyli nabożeństwu Całonocnego Czuwania. Biskupom podczas wieczornego nabożeństwa towarzyszyli księża z dekanatu szczecińskiego.

10 lipca 2019 roku Jego Ekscelencja Biskup Atanazy wizytował cerkiew pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Chróścinie.

     28 czerwca minęła druga rocznica śmierci Arcybiskupa Szymona (Romańczuka).

     W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w Stauropigialnym Monasterze Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyły się świąteczne uroczystości patrona monasteru – świętego Onufrego Wielkiego.